Nyheder

 • Codan og Landsforeningen LEV forlænger partnerskabet, HANDI Forsikringsservice

  Et af de ældste partnerskaber i Codans historie er blevet forlænget. For 23 år siden indgik Codan og Landsforeningen LEV et partnerskab, som nu er forlænget med yderligere to år.

  Forlængelsen blev underskrevet tidligere på ugen af Torben Wind, adm. direktør i Landsforeningen LEV, og Camilla Amstrup, privatkundedirektør i Codan.

  ”Det er altid en stor glæde at kunne fortsætte det gode samarbejde, vi har med vores mange partnere. Vi har i mange år haft et rigtig godt forhold til Landsforeningen LEV, og vi er glade for, at vi begge er enige om at fortsætte relationen,” siger Camilla Amstrup.

  Partnerskabsaftalen mellem Landsforeningen LEV og Codan omfatter særlige indboforsikringer og hændelsesforsikringer for mennesker med udviklingshandicap samt forsikringer til hjælpere. Der er tale om fordelagtige forsikringer, som er målrettet de særlige behov, som mennesker med udviklingshandicap og andre handicap, der for eksempel bor i bofælleskaber, har.

  Ønsker at udvikle samarbejde
  Den nye aftale mellem Codan og LEV bygger videre på den fælles historie, som de to startede for 23 år siden. Dengang var det nærmest umuligt for mennesker med udviklingshæmning at blive forsikret. Men i fællesskab fik de to parter etableret den forsikringsordning, der siden har været til stor gavn for tusindvis af mennesker med udviklingshæmning.

  ”Jeg er glad for, at vi har forlænget aftalen med Codan. Vi ønsker at udvikle samarbejdet, så endnu flere mennesker med udviklingshandicap får de bedste forsikringer med den bedste dækning,” siger LEVs adm. direktør, Torben Wind.

  En del af partnerskabsaftalen omfatter også, at LEV fortsat får del i overskuddet fra forsikringsområdet. Beløbet bruges til at støtte foreningens indsats til glæde og gavn for foreningens medlemmer og for alle mennesker med udviklingshandicap og deres familier. Et arbejde, der både foregår nationalt og lokalt i LEVs kommunekredse.

  Pressemeddelelse fra Codan Forsikring A/S - læs hele pressemeddelelsen hos VIA/Ritzau

  Læs mere
 • Husk rejseforsikringen og Det Blå EU-kort

  Husk at sikre dig, inden du tager hjemmefra.

  Rejseforsikringen søger for at hjælpe dig med lægebesøg, hjemtransport eller måske en forlængelse af opholdet, hvis du ikke er i stand til at rejse hjem.  

  Afbestillingsforsikringen (RejsePlus) giver dig muligheden for at få penge tilbage, såfremt du bliver syg og ikke kan tage afsted på ferien alligevel. Husk den skal være tegnet senest samme dag, som rejsen er betalt.

  Ring til os og hør mere, hvis du er i tvivl om, hvilke dækninger du har.

  Det blå kort: I 2014 blev reglerne lavet om, så det nationale, gule sundhedskort ikke længere kunne bruges i de øvrige EU-lande. Derfor bestilte mange danskere det blå kort for fem år siden - og de udløber i år. Husk derfor at tjekke hvornår dit kort har udløbsdato.

  For øvrige informationer, så kig på linket: https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Sygesikring-og-laegevalg/EU-sygesikringskortet-det-blaa-kort

   

   

  Læs mere
 • Din identitet kan blive stjålet, uden at du opdager det

  At få stjålet sin ’identitet’ er ramme om mange romaner og film. Og i vores digitale tidsalder er det mere nærliggende end nogensinde før. For hvis nogen får fat i dit personnummer, PC, NemID eller andet, så kan ’du’ i løbet af ingen tid have købt for tusindvis af kroner på nettet. Og måske uden at du selv opdager det, før der begynder at indløbe regninger flere måneder efter, at bedrageriet er sket.

  Bliver man udsat for identitetstyveri, så er mulighederne for at få oprejsning ved domstolene generelt ikke særligt gode.

  - Retstilstanden er generelt elendig, når man bliver udsat for identitetstyveri i Danmark. Det siger Jeanette Gjørret, advokatfuldmægtig hos Advokat Niels- Peter Andreasen og juridisk leder af Den Sociale Retshjælp i Horsens/Aarhus. Hun har arbejdet med mange sager om identitetstyveri.

  I forhold til mennesker med udviklingshæmning er virkeligheden dog nogle gange en lidt anden, fordi kreditor pr. kulance måske frafalder et krav. Men der er naturligvis ikke en garanti for, at en kreditor lader en med udviklingshæmning slippe af krogen ’uden kamp’.

  - Sker det, vil jeg anbefale først at tage den upfront med kreditoren og forklare, hvad det er for en sag, der her er tale om, siger Jeanette Gjørret.

  Pas på med kreditkort og NemID
  Vil kreditor alligevel gå videre med sagen, så hedder næste skridt civilretten, der kan behandle sager om uenighed mellem to parter om eksempelvis pengesager.

  Og her er mennesker med udviklingshæmning som udgangspunkt stillet fuldstændigt som alle andre. Jurist, blandt andet med speciale i it-ret, og professor ved Københavns Universitet Mads Bryde Andersen siger:

  - Hvis ikke den udviklingshæmmede er underlagt værgemål eller er frataget retlig handleevne, behandles han efter retssystemets almindelige regler. Heri ligger, at han vil blive genstand for forpligtelser, herunder ved uberettiget brug af NemID, i helt samme omfang som andre.

  Dog vil der for mennesker med udviklingshæmning i nogle tilfælde være mulighed for at påberåbe sig aftaleloven, hvor der i §31 blandt andet er en beskyttelse i forhold til at udnytte en anden persons manglende indsigt ”til at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentlig misforhold til modydelsen”.

  Den kan i nogle tilfælde bruges, siger Mads Bryde Andersen, men den kan ikke læses sådan, at ’udviklingshæmmede’ uden videre kan løbe fra en aftale efter denne bestemmelse. Denne adgang kommer jo blandt andet an på, om der er et ’væsentligt misforhold’ mellem ydelserne. Videre siger Mads Bryde Andersen:

  - Hvis man er udviklingshæmmet og befinder sig i en situation, hvor man risikerer at blive genstand for bedrageri mv., bør man være varsom med at anskaffe sig kreditkort og NemID.

  Hvad er identitetstyveri?
  ”Der er tale om et identitetstyveri, når nogen ulovligt tilegner sig en andens oplysninger, og at nogen misbruger disse oplysninger til for eksempel at optage lån, købe ting eller chikanere på forskellig måde. De personlige oplysninger kan være CPR-nummer, adgangskoder, sundhedsoplysninger eller andre følsomme persondata.” Sådan defineres identitetstyveri af Digitaliseringsstyrelsen.

  Det er ikke identitetstyveri, hvis nogen opsnapper en andens kreditkortoplysninger og misbruger dem.

  Identitetstyvene kan bruge id-oplysningerne til at købe ting, eksempelvis mobilabonnementer og computere, optage lån, oprette kontokort, oprette MobilPay-profiler, få indblik i sundhedsoplysninger og meget mere.

  Mange sager
  Risikoen for at blive udsat for et identitetstyveri er fra 2009 til 2017 fordoblet. I 2017 var der ifølge Det Kriminalpræventive Råd op mod 50.000 danskere, som blev udsat for identitetstyveri.

  Antallet af udviklingshæmmede, der er ofre for identitetstyverier, er der ikke noget præcist tal for, men Finans Danmark har lavet en optælling, der viser, at i et kvartal var der 13 tilfælde. Der kan dog godt have været flere sager, som de ikke har hørt om.

  At det jævnligt rammer mennesker med udviklingshæmning oplever man også i HANDI Forsikringsservice, der med base i LEV formidler forsikringer til mennesker med handicap. Her får man flere henvendelser om måneden vedrørende identitetstyverier, blandt andet som med Jørgen Førsterling, du kan læse om på de næste sider.

  - Vi får typisk en henvendelse, når identitetstyveriet har ført til en misbrug. Så kan det være en hjemmevejleder, der kontakter os om, at de har set en uregelmæssighed på borgerens konto. Vi sender en skadesanmeldelse, som skal udfyldes og sendes retur til Codan, der er vores samarbejdspartner, siger Jens-Kristian Møller Hansen fra HANDI Forsikringsservice.

  Papes forslag
  Identitetstyverier er som sådan ikke ulovligt i Danmark. Lovbruddet sker først i det øjeblik, gerningsmanden misbruger en anden persons identitet til for eksempel bedrageri ved handel på nettet. Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) annoncerede dog i efteråret, at han vil komme med et udspil omkring kriminalisering af identitetstyveri. Ifølge advokatfuldmægtig Jeanette Gjørret bliver det formentlig i form af en særlig strafbestemmelse.

  - Det er også rigtig fint. Det vil kunne hjælpe på at kunne få dømt nogen, men det vil ikke ændre på en borgers retstilstand, hvis der er en kreditor, som går til civilretten for at få sit krav gennemført, siger Jeanette Gjørret.

  Artiklen blev bragt i LEV Bladet nr. 1 2019

  Læs mere
 • Har du en hændelsesforsikring?

  Husk at få meldt dine skader til os.

  Ved fx. knoglebrud er der altid en kontant erstatning. Er du uheldig at slå dine tænder, dækker vi hele tandlægens regning.

  Hvis det er brillerne, det er gået ud over, kan du få disse repareret, så længe de er under 3 år gamle.

  Er du i tvivl om du har denne dækning, så ring og tal med os.

  Læs mere
 • Tilmelding til betalingsservice

  Betalingsservice online tilmelding

  Læs mere

Samarbejdende foreninger

Underlinje
Afrevet papir
Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau