Nyheder

 • Corona og rejseforsikring

  Vil du gerne bestille en rejse til et land eller område, hvor Udenrigsministeriet ikke længere fraråder al unødig indrejse, dvs. til et grønt eller gult område? Så kan du roligt gøre det, og stadig være dækket for afbestilling, selvom Udenrigsministeriet senere kan blive nødt til at fraråde al unødig indrejse igen.

  Hvis rejsedestinationen er rød eller orange, når du bestiller rejsen, kan du ikke afbestille din rejse på baggrund af Udenrigsministeriets rejsevejledning, med mindre du er omfattet af nedenstående ændring i rejsevejledningen fra 1. maj 2021.

  Læs meget mere her: Coronavirus og rejser.

   

  Læs mere
 • ADVARSEL - pas på online svindel

  I den seneste tid har en række beboere over hele landet være udsat for svindel-opringninger. Svindleren ringer og fortæller, at han har talt med en navngiven leder eller kontaktperson på beboerens bosted, og at beboeren skal udlevere kontooplysninger og NemID til ham.

  Forleden fik en beboer på et bosted i Silkeborg eksempelvis trukket et større beløb på sin konto af denne svindler. Politiet har derfor rettet henvendelse til en række handicaporganisationer med henblik på at sende en advarsel ud om den igangværende svindel af blandt andet beboere på bosteder.

  Danske Handicaporganisationer, Landsforeningen Autisme og Foreningen Lev opfordrer personale og beboere på bosteder og deres pårørende til at være ekstra opmærksomme på mistænkelige opringninger og melde det til politiet, hvis de oplever mistænksomme opfordringer til at udlevere personlige oplysninger.

  Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

  ”Det er respektløst af disse svindlere at udnytte mennesker i en sårbar position. Oplysning og opmærksomhed skal sætte en stopper for denne ulovlige handlen her og nu. DH vil gerne opfordre til, at vi hver især igen får snakket med vores pårørende eller beboere om aldrig at give private oplysninger til andre.”

  Udlever ikke oplysninger
  Handicaporganisationerne understreger, at det er vigtigt for beboerne at vide særligt to ting:

  Man skal aldrig udlevere personlige oplysninger over telefonen, i e-mails, på sms eller på sociale medier.
  Og at politiet, banken, offentlige myndigheder og virksomheder aldrig ville ringe og bede nogen om at udlevere hverken NemID eller oplysninger om ens betalingskort.

  Kathe Johansen, der er formand for Landsforeningen Autisme, opfordrer til, at man er ekstra opmærksomme ude på bostederne.

  - Det er en helt ny type svindel, vi ikke tidligere har oplevet. Autistiske mennesker er særligt udsatte for at blive narret I sådan et svindelnummer, fordi de kan have svært ved at aflæse situationen. Det er usselt og meget voldsomt, at svindleren har undersøgt hvem beboerne er, og hvem bostedslederen eller beboerens kontaktperson er”, siger Kathe Johansen.

  Også Anni Sørensen, der er landsformand i Lev, er målløs over denne måde, som samfundets mest sårbare borgere bliver udsat for svindel.

  - Det her er dybt bekymrende, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at beskytte beboerne ude på bostederne. Svindel og identitetstyveri blandt samfundets mest sårbare borgere er desværre et stigende problem – det oplever vi også i Lev. Vi må gøre alt, hvad vi kan både i dette konkrete tilfælde og på et mere generelt plan for at dæmme for denne dybt groteske svindel. Der skal politiske løsninger på bordet, der i højere grad beskytter borgerne mod svindel, pointerer Anni Sørensen.

  Politiet har på det seneste fået flere anmeldelser fra unge borgere med særlige behov, som har bopæl på et bosted. De unge bliver ringet op af en person, der udgiver sig for at være en TV-, internet- eller teleudbyder, som de unge typisk allerede har kendskab til. Gerningsmanden vil gerne hjælpe med vedkommendes TV og internettet, og borgeren ender med at blive narret til at dele oplysninger om sit NemID og betalingskort. Gerningsmanden begår efterfølgende indbrud i borgerens netbank og misbruger betalingskortet til at handle for på webshops. Typisk køber gerningsmanden bitcoins.

  Læs mere
 • John Allan blev udsat for svindel - nu advarer han andre

  Modtager du mistænkelige venneanmodninger fra personer på Facebook eller underlige e-mails fra kontakter, der vil have dit NemID eller kontonummer, ringer alarmklokkerne nok hos de fleste.

  Men det filter kan være svært at have for mennesker med udviklingshandicap.

  Identitetstyveri

  Identitetstyveri er når it-kriminelle får fat i dine personlige oplysninger og bruger dem til at tømme din bankkonto eller chikanere andre i dit navn.

  Ifølge den seneste opgørelse fra Det Kriminalpræventive Råd blev i alt 38.600 danskere i 2017 udsat for identitetstyveri.

  Kilde: Det Kriminalpræventive Råd

  En til to gange om ugen bliver Handi Forsikring, som er et forsikringssamarbejde mellem Landsforeningen LEV og Codan, ringet op af mennesker med mentale handicap, der er blevet narret til at udlevere deres NemID via telefonen eller de sociale medier.

  En af dem er John Allan Poulsen fra Holbæk, der er kognitiv handicappet.

  Han har flere gange prøvet at blive snydt af personer, som har lokket ham til at sende penge.

   

  Læs mere
 • Din identitet kan blive stjålet, uden at du opdager det

  At få stjålet sin ’identitet’ er ramme om mange romaner og film. Og i vores digitale tidsalder er det mere nærliggende end nogensinde før. For hvis nogen får fat i dit personnummer, PC, NemID eller andet, så kan ’du’ i løbet af ingen tid have købt for tusindvis af kroner på nettet. Og måske uden at du selv opdager det, før der begynder at indløbe regninger flere måneder efter, at bedrageriet er sket.

  Bliver man udsat for identitetstyveri, så er mulighederne for at få oprejsning ved domstolene generelt ikke særligt gode.

  - Retstilstanden er generelt elendig, når man bliver udsat for identitetstyveri i Danmark. Det siger Jeanette Gjørret, advokatfuldmægtig hos Advokat Niels- Peter Andreasen og juridisk leder af Den Sociale Retshjælp i Horsens/Aarhus. Hun har arbejdet med mange sager om identitetstyveri.

  I forhold til mennesker med udviklingshæmning er virkeligheden dog nogle gange en lidt anden, fordi kreditor pr. kulance måske frafalder et krav. Men der er naturligvis ikke en garanti for, at en kreditor lader en med udviklingshæmning slippe af krogen ’uden kamp’.

  - Sker det, vil jeg anbefale først at tage den upfront med kreditoren og forklare, hvad det er for en sag, der her er tale om, siger Jeanette Gjørret.

  Pas på med kreditkort og NemID
  Vil kreditor alligevel gå videre med sagen, så hedder næste skridt civilretten, der kan behandle sager om uenighed mellem to parter om eksempelvis pengesager.

  Og her er mennesker med udviklingshæmning som udgangspunkt stillet fuldstændigt som alle andre. Jurist, blandt andet med speciale i it-ret, og professor ved Københavns Universitet Mads Bryde Andersen siger:

  - Hvis ikke den udviklingshæmmede er underlagt værgemål eller er frataget retlig handleevne, behandles han efter retssystemets almindelige regler. Heri ligger, at han vil blive genstand for forpligtelser, herunder ved uberettiget brug af NemID, i helt samme omfang som andre.

  Dog vil der for mennesker med udviklingshæmning i nogle tilfælde være mulighed for at påberåbe sig aftaleloven, hvor der i §31 blandt andet er en beskyttelse i forhold til at udnytte en anden persons manglende indsigt ”til at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentlig misforhold til modydelsen”.

  Den kan i nogle tilfælde bruges, siger Mads Bryde Andersen, men den kan ikke læses sådan, at ’udviklingshæmmede’ uden videre kan løbe fra en aftale efter denne bestemmelse. Denne adgang kommer jo blandt andet an på, om der er et ’væsentligt misforhold’ mellem ydelserne. Videre siger Mads Bryde Andersen:

  - Hvis man er udviklingshæmmet og befinder sig i en situation, hvor man risikerer at blive genstand for bedrageri mv., bør man være varsom med at anskaffe sig kreditkort og NemID.

  Hvad er identitetstyveri?
  ”Der er tale om et identitetstyveri, når nogen ulovligt tilegner sig en andens oplysninger, og at nogen misbruger disse oplysninger til for eksempel at optage lån, købe ting eller chikanere på forskellig måde. De personlige oplysninger kan være CPR-nummer, adgangskoder, sundhedsoplysninger eller andre følsomme persondata.” Sådan defineres identitetstyveri af Digitaliseringsstyrelsen.

  Det er ikke identitetstyveri, hvis nogen opsnapper en andens kreditkortoplysninger og misbruger dem.

  Identitetstyvene kan bruge id-oplysningerne til at købe ting, eksempelvis mobilabonnementer og computere, optage lån, oprette kontokort, oprette MobilPay-profiler, få indblik i sundhedsoplysninger og meget mere.

  Mange sager
  Risikoen for at blive udsat for et identitetstyveri er fra 2009 til 2017 fordoblet. I 2017 var der ifølge Det Kriminalpræventive Råd op mod 50.000 danskere, som blev udsat for identitetstyveri.

  Antallet af udviklingshæmmede, der er ofre for identitetstyverier, er der ikke noget præcist tal for, men Finans Danmark har lavet en optælling, der viser, at i et kvartal var der 13 tilfælde. Der kan dog godt have været flere sager, som de ikke har hørt om.

  At det jævnligt rammer mennesker med udviklingshæmning oplever man også i HANDI Forsikringsservice, der med base i LEV formidler forsikringer til mennesker med handicap. Her får man flere henvendelser om måneden vedrørende identitetstyverier, blandt andet som med Jørgen Førsterling, du kan læse om på de næste sider.

  - Vi får typisk en henvendelse, når identitetstyveriet har ført til en misbrug. Så kan det være en hjemmevejleder, der kontakter os om, at de har set en uregelmæssighed på borgerens konto. Vi sender en skadesanmeldelse, som skal udfyldes og sendes retur til Codan, der er vores samarbejdspartner, siger Jens-Kristian Møller Hansen fra HANDI Forsikringsservice.

  Papes forslag
  Identitetstyverier er som sådan ikke ulovligt i Danmark. Lovbruddet sker først i det øjeblik, gerningsmanden misbruger en anden persons identitet til for eksempel bedrageri ved handel på nettet. Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) annoncerede dog i efteråret, at han vil komme med et udspil omkring kriminalisering af identitetstyveri. Ifølge advokatfuldmægtig Jeanette Gjørret bliver det formentlig i form af en særlig strafbestemmelse.

  - Det er også rigtig fint. Det vil kunne hjælpe på at kunne få dømt nogen, men det vil ikke ændre på en borgers retstilstand, hvis der er en kreditor, som går til civilretten for at få sit krav gennemført, siger Jeanette Gjørret.

  Artiklen blev bragt i LEV Bladet nr. 1 2019

  Læs mere
 • Husk rejseforsikringen og Det Blå EU-kort

  Husk at sikre dig, inden du tager hjemmefra.

  Rejseforsikringen søger for at hjælpe dig med lægebesøg, hjemtransport eller måske en forlængelse af opholdet, hvis du ikke er i stand til at rejse hjem.  

  Afbestillingsforsikringen (RejsePlus) giver dig muligheden for at få penge tilbage, såfremt du bliver syg og ikke kan tage afsted på ferien alligevel. Husk den skal være tegnet senest samme dag, som rejsen er betalt.

  Ring til os og hør mere, hvis du er i tvivl om, hvilke dækninger du har.

  Det blå kort: I 2014 blev reglerne lavet om, så det nationale, gule sundhedskort ikke længere kunne bruges i de øvrige EU-lande. Derfor bestilte mange danskere det blå kort for fem år siden - og de udløber i år. Husk derfor at tjekke hvornår dit kort har udløbsdato.

  For øvrige informationer, så kig på linket: https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Sygesikring-og-laegevalg/EU-sygesikringskortet-det-blaa-kort

   

   

  Læs mere

Samarbejdende foreninger

Underlinje
Afrevet papir
Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau