Ændrede vilkår på Boforsikring

Ændrede vilkår på Boforsikring pr. 1. januar 2017

Der er udsendt varslingsbrev til alle vores kunder vedrørende ændringer på Boforsikringen pr. 1. januar 2017.

Der er fire væsentlige ændringer:

1) Under punkt 15 i betingelserne, ansvarsforsikring, dækker vi ikke længere ansvar for personskade på ledere eller ansatte, der er ansat eller er leder i det botilbud, som yder hjælp eller anden indsats til skadevolderen.

Desuden dækker vi ikke længere ansvar for personskade på ledere eller ansatte, der er ansat eller er leder i: 
a) det tilbud, som yder aktivitets- og samværstilbud til skadevolderen
b) beskyttede værksteder
c) andre tilsvarende dagtilbud til skadevolderen. 

2) Under punkt 30 i betingelserne dækker vi ikke skader på hjælpemidler, hvortil der er ydet støtte af kommunen efter reglerne i lov om socialservice.

3) Under punkt 37 i betingelserne dækker vi nu op til kr. 40.000 ved cykeltyveri. Der er dog kun dækning hvis stelnummer kan oplyses og at cyklen var låst med godkendt lås.

4) Såfremt man ejer et invalidekøretøj med maximalt 25 HK, kan der nu tegnes en tillægsdækning mod tyveri og brand af køretøjet. Dækningen koster kr. 500 og kan købes som et tillæg til Boforsikringen.

Samarbejdende foreninger

Underlinje
Afrevet papir
Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau